ALAMIN: Maaaring makuhang benepisyo kung maalis sa trabaho | ABS-CBN News

Maaaring makakuha ng benepisyo sa ilalim ng panukalang Social Security System unemployment benefit program ang mga manggagawang natanggal sa kanilang trabaho.

[youtube_downloader_form placeholder=”Enter Video Key” button_label=”Download Video” label=”TnMqHTrGCh8″]

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *